Nhập chiều cao của bạn (cm):

Nhập cân nặng của bạn (kg):

Chỉ số BMI của bạn là:

Tình trạng sức khỏe: